Lietošanas noteikumi MENTA.LV

Pārdevējs ir individuālais uzņēmējs Lyudmyla Smirnova, reģistrācijas numurs 15027818032, Adrese: Pūces iela 19 - 8, Rīga, Latvija. E-pasts: [email protected]

Pircējs - fiziska vai juridiska persona, kas plāno iegādāties preces interneta veikala vietnē.

Interneta veikals - Interneta vietne, kas pieder Pārdevējam un kurai ir adrese tīklā https://www.menta.lv, kur Pircējs var iepazīties ar uzradītām Precēm, veikt Pasūtījumu un izvēlēties apmaksas un Pasūtījuma piegādes veidu.

Prece - jebkura interneta veikala vietnē parādīta prece, kuru Pircējs var pasūtīt un iegādāties.

Pasūtījums - pienācīgi aizpildīts Pircēja pieprasījums par interneta veikalā izvēlēto Preču pirkšanu un piegādi. 

Vispārīgi noteikumi

Pircējs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās tiesības iegādāties preces interneta veikalā.

Pasūtot Produktus, izmantojot tiešsaistes veikalu, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem. Šie Noteikumi ir juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus.

Pārdevējs patur tiesības veikt izmaiņas šajos Noteikumos. Pircējs apņemas regulāri uzraudzīt izmaiņas Noteikumos, kas ievietoti interneta veikala lapā.

Personas datu aizsardzība 

Veicot pirkumu, Pircējam pasūtījuma izpildei jāievada vārds un uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un citi dati.

Pasūtījuma dati tiek glabāti tiešsaistes veikala datu bāzē. Veicot Pasūtījumu, Pircējs apstiprina savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Pircējs ir pilnībā atbildīgs par norādīto datu precizitāti.

Pircēja datus var izmantot tikai pirkšanas un tiešā mārketinga nolūkos.

Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot tos, kas piegādā Pircējam vai sniedz citus pakalpojumus, kas saistīti ar pasūtījuma izpildi.

Pasūtījuma noformēšana

Pircējs var pats veikt pasūtījumu tiešsaistes veikalā vai pa tālruni.

Ja Pārdevējam nav iespējams izpildīt Pasūtījumu Preču trūkuma, tehnisku vai citu iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības atcelt pasūtījumu, paziņojot par to Pircējam pa tālruni vai e-pastu.

Priekšapmaksas pasūtījuma atcelšanas gadījumā Pārdevējs apņemas atgriezt Preču maksu Pircējām uz bankas kontu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā.

Lai apstiprinātu Pasūtījumu, Pārdevējs pa tālruni precizē pasūtījuma datus, vienojas par piegādes datumu un laiku.

Pasūtījuma apstiprināšana var notikt bez zvana, izmantojot e-pastu vai ziņojumu uz mobilā tālruņa numuru.

Preces apmaksa

Preču cenas interneta veikalā ir norādītas eiro, ieskaitot PVN. Apmaksas veids:

- ar internetbanku

- bankas pārskaitījums.

Pēc naudas līdzekļu ieskaitīšanas Pārdevēja kontā, pasūtījums tiek apstrādāts un nosūtīts Pircēju.

Preču piegāde 

Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pirktās preces uz Pircēja norādīto adresi vai nosūtīt pa Omniva piegādes servisu uz izvēlēto pakomātu atkarībā no piegādes veida.

Piegādes laiks ir 2-7 darba dienas.

Neparedzētu apstākļu dēļ, kas nav radušies Pārdevēja vainas dēļ, ir iespējamā Piegādes laika palielināšana.

Pie piegādes pasūtījums tiek nodots pircējam vai citai personai, kas norādīta pasūtījumā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu.

Ja pircējs neatrodas piegādes vietā, pasūtījumu var nodot personai, kura uzrāda dokumentu uz pircēja vārda.

Saņemot pasūtījumu, pircējs pārbauda preču izskatu, iepakojumu un preču atbilstību pasūtījumam.

Preces atgriešana

Kosmētikas atgriešana likumā nav paredzēta.

Pircējam ir tiesības atgriezt Preci 14 kalendāro dienu laikā.

Kvalitātīvo preču atgriešana ir iespējama tikai tad, ja tiek saglabāts preču noformējums, nav bojāts oriģināls iepakojums un prece.

Par Preču atgriešanu Pircējs rakstiski (pa e-pastu) informē Pārdevēju, noradot atgriešanas priekšmetu, pasūtījuma numuru un bankas kontu.

Pircējs nosūta preci uz Pārdevēja norādīto adresi.

Preces atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.

Pēc Preces saņemšanas uz Pārdevēja noradīto adresi, naudas atgriešana tiek veikta 30 kalendāro dienu laikā uz Pircēja norādīto bankas kontu.

Piegādes izmaksas, kas bija saistītas ar Preces piegādi iegādes brīdi, netiek atmaksātas.

Pušu atbildība

Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas Pircējam radušies nepareizas interneta veikala iegādātas Preces lietošanas rezultātā.

Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja zaudējumiem, kas rodas: nepareizas personas datu sniegšanas, trešo personu prettiesiskas rīcības dēļ.

Pircējs ir vienīgais atbildīgais par viņa norādītās informācijas pareizību, veicot pasūtījumu un sniedzot personas datus interneta veikalā.

Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus puses nevarēja paredzēt un novērst, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pienākumu izpildes.

Pārdevējs nav atbildīgs par interneta veikala attēlos redzamo Preces krāsu, formu vai citu parametru, kas var atšķirties ar oriģinālo Preci.

Pārdevējs nav atbildīgs par pircēja nodarītajiem zaudējumiem, ja vien zaudējumi nav tieši. Pārdevēja atbildība nevar būt vairāk nekā pasūtījuma summa.

Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušas Pircējām, nesavlaicīgas piegādes rezultātā.